Hakkımızda

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu adalet hizmetiyle ilgili kurumlara, temel hukuk bilgilerine ve uygulama deneyimine sahip nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla 5 Nisan 2012 tarihinde kurulmuştur. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında "Adalet" ve  2017-2018’de de  "Ceza, İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı"na ilk öğrencilerini kabul ederek akademik hayatına devam etmektedir. 

Yüksekokulumuza ÖSYM tarafından yapılan merkezi yükseköğrenime giriş sınavları sonucunda (2018 yılı itibarı ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ilgili öğretim yılı için kayıt hakkı kazanmış öğrenciler kayıt yaptırabilmektedir. Yüksekokulumuz iki yıllık bir yükseköğretim kurumudur. Mezunlarımıza, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca ön lisans diploması verilmektedir.

Yüksekokulumuz mezunları, hukuk hizmetleri sektöründe kamu ve özel kesim tarafından mezun oldukları programa göre kâtip (zabıt kâtibi, avukat kâtibi, noter kâtibi, icra kâtibi, infaz kâtibi), mübaşir ve infaz koruma memuru olarak istihdam edilebilmektedirler.

Adalet Meslek Yüksekokulumuzda, öğrencilere adalet hizmetlerinin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilmektedir. 

Ayrıca mezunlarımız yaşam boyu öğrenme kapsamında ilgili mevzuat hükümleri uyarınca mezun oldukları programa uygun çeşitli lisans programlarına dikey geçiş yaparak lisans öğrenimi tamamlama imkanına da sahiptirler.