Misyon

Çağdaş bilimsel veriler ışığında teorik bilgilerin yanı sıra uygulamaya yönelik öğretim sistemini esas alarak farklılıkları zenginlik kabul eden, yaratıcı ve pozitif düşünceyi önceleyen, birikimini toplum yararına kullanan, hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesi için çaba sarf eden; ülkemizdeki Hukuk ve Adli hizmetler alanında ihtiyaç duyulan nitelikli ara insan gücü ihtiyacını karşılayabilen  bireyler yetiştirmek.