Vizyon

Ulusal ve uluslararası yeterliliği olan, çağın ihtiyaçlarını algılayan, ülke çıkarlarını ön planda tutan, sorunlara çözüm üreten, iş hayatında mezunları öncelikli tercih edilen, uluslararası standartlarda bir Adalet Meslek Yüksekokulu olabilmek.