"Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru" İsimli Konferans (28 Nisan 2015)

28 Nisan 2015 Salı

Meslek Yüksekokulumuz tarafından gerçekleştirilen konferansta Karadeniz Tekniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ar. Gör. Doğukan Bora SAVAŞ tarafından "Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yolu"nu anlattı. 
Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Nazım Turan Okumuşoğlu Anfisinde gerçekleşen programda bireysel başvurunun tanımı yapılarak, uluslarasası hukuktaki örnekleri üzerinden başvuru kurumu açıklandı. Ayrıca bireysel başvurunun temel hak ve özgürlükleri güvence altına alınması ve kapsamının genişmesine katkısı vurgulandı.