"Faizsiz Bankacılık" İsimli Konferans Yapıldı.

21 Nisan 2016 Perşembe

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet ve İnsan Hakları Topluluğu tarafından “Bankacılık Hukukunda Faizsiz Bankacılık, Dünyada ve Türkiye’de Katılım Bankaları” konulu bir konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Esfa EMEK katıldı.

Konferans, faizsiz bankacılığının geçmişten günümüze gelişimini gösteren video sunumu ile başladı. Mahmut Esfa EMEK konuşmasının başında faizsiz bankacılık kavramını ve tarihçesini anlattı. Yaygın kullanılan İslami bankacılık yöntemleri; icara, isticrar, istisna, karz-ı hasen, menafaa, mudarabe, murabaha, müsaveme, müşareke, muzaraa, müsakat, selem, sukuk, tekafül, teverrük hakkında kısaca bahsedildi. Yaygın olarak kullanılan yöntemin mudarebe (bir taraftan sermaye, diğer taraftan işletme olmak üzere oluşturulan emek-sermaye ortaklığı); murabaha (sermaye sahibinin bir malı satın alıp belli bir kâr payı ekleyerek müşterisine vadeli olarak satması); müşareke (bir işletmenin sermayesine katılma, ona ortak olma); icare (bir mülkün veya donanımın kiraya verilmesi) ile birlikte icare ve iktina (İslamî leasing) sayılabildiği anlatıldı. EMEK, Dünya ve Türkiye’deki faizsiz bankacılığının rolünü de katılımcılarla paylaştı.

Konuşma sonrasında soru cevap şeklinde dinleyicilerle söyleşi yapıldı.

Konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İstiklal Yaşar VURAL, Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Alaattin KIZILTAN, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ahmet İshak DEMİR,  Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Rıza SANDALCILAR, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.