"Kariyer Yolları ve Motivasyon" isimli Konferans yapıldı

05 Mayıs 2015 Salı

Meslek Yüksekokulumuz tarafından gerçekleştirilen konferansta Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanı Doç. Dr. Halis Demir tarafından "Kariyer Yolları ve Motivasyon" anlattı. 
Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Nazım Turan Okumuşoğlu Anfisinde gerçekleşen programda kariyer planlamanın, bir kişinin bireysel yetenekleri ilgileri, bilgisi ve motivasyon ve diğer özelliklerinin farkına vardığı; kariyer fırsat ve seçimleri ile ilgili bilgiye sahip olduğu; kariyerle ilgili amaçlarını tanımladığı ve bu amaçlara ulaşmak için eylem planları hazırladığı planlı bir süreç olduğu açıklandı.