2018-2019 Mezuniyet Töreni Yapıldı

10 Haziran 2019 Pazartesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu, 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni 10 Haziran 2019 tarihinde Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezi Büyük Salonda saat:14:00'te gerçekleştirilmiştir. 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bünyesinde, adalet hizmetiyle ilgili kurumlara, temel hukuk bilgilerine ve uygulama deneyimine sahip nitelikli elemanlar yetiştirmek amacıyla 5 Nisan 2012 tarihinde kurulan Adalet Meslek Yüksekokulu, 2019 yılında Hukuk Bölümü Adalet Programından 110 ve Ceza, İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programından 33 öğrenci mezun edecektir.

Adalet Programı, Hukuk fakültelerine dikey geçiş imkânı yanında Adalet Bakanlığı teşkilatında zabıt ve icra kâtibi, görevde yükselme sınavlarına girerek yazı işleri müdürü olarak görev yapabilme imkânı bulunandan kontenjanlarında her yıl yüzde yüz doluluk yaşamaktadır.

Meslek Yüksekokulu 2017/2018 Akademik yılında ceza infaz kurumlarında 'infaz koruma memuru ve infaz katibi" ve denetimli serbestlik bürolarında katip olarak öncelikli olarak istihdam edilmek üzere Adalet Bakanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere eleman yetiştiren "Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri" Programını da açarak; ilk öğrencilerini kabul etmiştir ve 2019 yılında ilk mezunlarını vermiştir. 

TEÜ Adalet Meslek Yüksekokulu, adalet sisteminin daha işlevsel ve etkin çalışabilmesi için her geçen gün tüm personeliyle özverili ve disiplinli çalışmalarıyla yükseköğrenimde çağın ihtiyacına yönelik faaliyette bulunmaya devam etmektedir. 

Mezuniyet törenine RTEÜ Rektörü vekili Prof. Dr. Ahmet İshak DEMİR, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Cengiz YANIKLAE; Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Süleyman Kandemir ve Öğr. Gör. Hasan ÖRÜCÜ; Öğretim Elemanları Öğr. Gör. Tolgahan ŞAFAK ve Öğr. Gör. Fatima KANDEMİR ERGÜN; Yüksekokul Sekreteri Recep YEREBAKAN, idari personel, davetliler, öğrenci ve öğrenci velileri katıldılar.

Mezun öğrenciler adına Adalet ikinci sınıf öğrencisi Yunus Emre Sinaforoğlu konuştuktan sonra protokol konuşmalarına geçilerek Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Cengiz Yanıklar  ve RTEÜ Rektörü vekili Prof. Dr. Ahmet İshak DEMİR sahneye davet edilmiştir. 

Mezun öğrenciler tarafından hazırlanan öğrenci röportajları ve skeçler içeren kısa film gösterimi yapılmıştır. Adalet Programı 1. sınıf öğrencisi Hasan Hüseyin Gürbüz tarafından müzik dinletisi yapılmıştır. 

Öğr. Gör. Süleyman Kandemir, mezun öğrenciler için yazmış olduğu şiiri okumuştur. (Şiir Videosu

Adalet MYO 2019 Mezunları sahneye davet  edilerek, başarı belgeleri kendilerine takdim edilmiştir. Öğr. Gör. Hasan Örücü tarafından yeminin hukuktaki öneminden bahsedilerek, mezun öğrencilere adalet yemini yaptırıldı. Ardından tören; mezuniyet seremonisi, toplu fotoğraf çekimi ve kokteyl ile sona ermiştir.
Adalet MYO 2018-2019 Mezunlarının Listesi