8 MART KADINLAR GÜNÜ KONFERANSI YAPILDI.

09 Mart 2017 Perşembe

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Sosyal Farkındalık Topluluğu tarafından Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" başlıklı konferansı İİBF Konferans salonu düzenlendi. Rize Barosuna üye kadın avukatların Av. Selin EREN, Av. Havva Samidin Kyzy TOPÇUOĞLU ve Av. Hatice Ceren EREL olduğu konferansta kadın haklarına anlatıldı.

RTEÜ’deki konferansa Rize Baro Başkanı Avukat Mehmet ÇIRAKOĞLU, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Rıza SANDALCILAR, Öğr. Gör. Fatima KANDEMİR ERGÜN, Öğr. Gör. Süleyman KANDEMİR ile Yüksekokul Sekreteri Recep YEREBAKAN ve öğrenciler katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Rize Baro Başkanı Av. Mehmet ÇIRAKOĞLU, sözlerine eli öpülesi kadınların Dünya Kadınlar günü’nü kutlayarak başladı. Kadınla erkek arasındaki eşitsizliğin insan hakkı sorunu olduğuna dikkat çeken Baro Başkanı Av. Mehmet ÇIRAKOĞLU, sosyal adaletin önemli bir koşulu olan eşitliğin kalkınmanın da vazgeçilmez temel ön koşulu olduğunu ifade etti. Çırakoğlu, konuşmasınının devamında;

“Ülkemizde her kesimden milyonlarca kadın fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet veya tehdit yüzünden baskı altında yaşamak zorunda kalmaktadır. Aynı zamanda kadınlar toplumsal hayata daha az katılmakta, küçük yaşta zorla evlendirilmekte, en yakınları tarafından öldürülmekte veya sakat bırakılmaktadır. Toplumda aile içi şiddet giderek yaygınlaşmakta ve kadınlar ihmal ve istismarın yoğun olduğu ortamlarda büyümek ve yaşamak zorunda kalmaktadırlar. İnsan haklarının vazgeçilmez bir hak olarak algılandığı ülkelerde kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmaları artık insan haklarının bir gereği olarak değerlendirmekte, kadınların siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katılımını sağlayacak tüm haklardan erkekler gibi eşit şekilde yararlanmaları gerektiği kabul edilmektedir. Kız çocuklarının eğitiminin engellenmesi, kadınların çalışma hayatına etkin katılımının ve gelir elde etmesinin zorlaştırılması, kamusal ve özel alanda belli düzeylerde karar alma mekanizmalarında katılımının engellenmesi gibi halen önemli sorunlar mevcuttur" diyerek, kadın haklarına ilişkin dünya ve Türkiye'de karşılaşılan sorunlara dikkat çekti. 

Konferansta Rize Barosu avukatlarından Av. Selin EREN ‘kadın haklarının tarihçesi’, Av. Havva SAMİDİN KYZY TOPÇUOĞLU ‘Kadına karşı şiddetin hukuki temelleri’ ile Av. Hatice Ceren EREL ise ‘Kadın haklarının hukuksal boyutu’ ile ilgili sunum yapıldı. 

Kadın haklarının tarihçesini anlatan Rize Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av Selin EREN, “Anadolu’da kurtuluş mücadelesi vermiş Nene Hatunlarla, Halide Edip’lerle, Nezahat Onbaşılarla birlikte bağımsızlığı kazanmış bir milletin çocuklarıyız. Bunu hiçbir zaman unutmamalı ve toplum odak noktasının kadınlar olduğunu bilerek haklarımızı savunmalıyız.” diyerek kadına yönelik şiddetin olmadığı, özgürlüklerin kısıtlanmadığı ve eşitliğin mutlak olduğu bir toplum bilinci ve yaşantısı temennisinde bulundu.