Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programları Çalıştayı Yapıldı

15 Aralık 2022 Perşembe

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu tarafından Çevrimiçi olarak yapılan Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı Çalıştayı yapıldı.
Açılış oturumunda Hasan Örücü, teknolojinin imkânları ile uzakları yakın ederek iyiyi değil daha iyiyi nasıl bulabiliriz düşüncesi ile ihtiyaç ve beklentilerin müzakere edileceği bir program olacağını ifade etti. Öğr. Gör. Süleyman Kandemir'in program danışmanlığı ile hazırlanan çalıştayın  açılış konuşmalarında Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Cengiz Yanıklar, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında da Ceza, İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı’na ilk öğrencilerin alındığını ve programda 91, yüksekokulda toplam 354 öğrenci olduğunu ifade etti. Verdikleri destekten dolayı Adalet Bakanlığı, Üniversite Rektörlüğümüz, Rize Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Komisyonu Başkanlığı, Rize Barosu ve Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Rize Personel Eğitim Merkezi Başkanlığına teşekkür etti.
CTE Genel Müdürlüğü Personel Eğitim Daire Başkanı Gökhan Köseoğlu, 2016 yılında üniversiteler ile yapılan protokol kapsamında 2017 yılından itibaren programların öğrenci almaya başladığını ifade etti. Mezun sayılarının bini bulduğunu ama yıllık ihtiyacın bunun çok üzerinde olduğunu, bu programa eğitici desteği konusunda 5 ders ile destek sunmaya devam edildiğini söyledi. Ayrıca staj konusunda uygulama imkânı sağlandığını ifade etti. AB eşleştirme programı kapsamında alana ciddi katkılar sunulduğu, daha önce yapılan toplantıların programa katkı sağlandığı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ev sahipliğinde bu çalıştayın yapılmasından memnuniyetini ifade etti.  
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Nebi Gümüş, Bilgi ve değer üreten üniversite misyonu ile toplumun karşı karşıya olduğu problemlere çözüm üretme sorumluluğu taşıdığını söyledi. İnsanların farklı şeyler üretip paylaştığını, bu paylaşımın adil olması gerektiğini dile getirdi. İnsanoğlunun tarih boyunca bir sistem kurmaya gayret etmesi bunu bir göstergesi olduğunu, İbni Haldun’un Mukaddimesinde insan doğası gereği bencil olduğunu, haksızlık ederek diğerlerinin elinde olanı almaya çalıştığın, bunu taşrada ileri gelenler şehirlerde ise devlet önlediğini bunun için insanın devlete Devletin ise adalet ihtiyacı olduğunu ifade ettiğini söyledi. Adaletin ruhi denge ve ahlaki kemal derecesi olarak tanımlandığını söyledi. Platon’un Devleti, Farabi’nin Medine’tül Fazıla’sı, Nizamül Mülk’ün Siyasetname’si gibi eserlerinin ideal devlet modelini anlattığını dile getirdi. Her yerde olduğu gibi cezaevlerinde de adalete ihtiyaç olduğunu burada olanların yaralanmamaları, insanca muamele görmeleri için gerekli olduğunu söyleyerek bu durumla en çok muhatap olanların infaz koruma memurları olduğunu ifade etti. Üniversite olarak bu sürece eğitim alanında katkı sağlayacaklarını, dünya standartlarının üzerinde eğitim vermek için tüm imkânlarını kullanarak sürece katkı sunan akademik personele de teşekkür ederek konuşmalarını tamamladı.  
Daha sonra oturumlara geçildi, İnfaz Sistemi ve Suçluluğun Önlenmesi oturumunda Öğr. Gör. Fatima Kandemir Ergün Moderatörlüğünde, Öğr. Gör. Tolgahan Şafak ve Hüdayi Azbay’ın;  Ceza İnfaz Kurumlarının Genel Durumu ve Öngörülen İhtiyaçlar oturumunda, Öğr. Gör. Recep Bağbancı’nın Moderatörlüğünde Dr. Güven Urgan; Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı Müfredatı oturumunda Öğr. Gör. Tolgahan Şafak Moderatörlüğünde, Öğr. Gör. Fatima Kandemir Ergün; Zorunlu Staj ve Stajda Karşılaşılan Sorunlar oturumunda Öğr. Gör. Ayşegül Ergin’in Moderatörlüğünde, Öğr. Gör. Recep Bağbancı’nın sunumları yapılarak katılımcıların katkıları alındı.  
Kapanış oturumunda kapanış oturumunda Öğr. Gör. Hasan ÖRÜCÜ Moderatörlüğünde tüm günün bir özeti yapılarak katılımcıların katkıları alındı. Ayrıca kapanış oturumunda CTE adına Dr. Güven Urgan değerlendirmede bulundu. İstanbul Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Fethi Gediklinin bir ihtiyacı karşılamak adına açılan programın önemli bir boşluğu doldurduğunu, yapılan çalıştayın bu ihtiyaca en iyi çözümü üretme adına önemli olduğunu ifade etti. Adalet kavramının medeniyetimiz için önemli olduğunu, adalet imajı ile ilgili de bir çalışma yapılmasının gerekliliğini dile getirdi.
Çalıştaya, Atatürk Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Nevşehir Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi temsilcileri ile CTE Genel Müdürlüğü, CTE Kahramanmaraş Eğitim Merkezi, Sulhi Dönmezer İstanbul Eğitim Merkezi, Hüseyin Turgut Eğitim Merkezi, Ankara Eğitim Merkezi temsilcileri katıldı.
Çalıştay raporu daha sonra yayınlanıp kamuoyu ile de paylaşılacaktır.