Günümüzde İnsan Hakları Konulu Konferans Yapıldı

18 Aralık 2017 Pazartesi

Rize Valiliği tarafından desteklenip Üniversitemiz Adalet ve İnsan Hakları Topluluğu tarafından düzenlenen “Günümüzde İnsan Hakları” konulu konferans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Konferansa konuşmacı olarak Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyesi Av. Harun MERTOĞLU katıldı.

Program, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Süleyman KANDEMİR’in video gösterimi eşliğinde okuduğu şiirle başladı.

Konferansına, insan haklarının kurumsallaşma sürecini anlatarak başlayan Av. Harun MERTOĞLU, Ülkemizde insan haklarının kurumsallaşma süreci ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu hakkında bilgi vererek devam etti.

MERTOĞLU, Türkiye’nin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne ilk imza atan ülkelerden biri olduğunu ifade ederek, “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ndeki maddeler bizim ülke olarak yabancı olmadığımız kavramlar.  Yaşama hakkı, ırk, renk, dil, din, siyaset farkı gözetmeksizin herkesin eşit ve adil haklara sahip olması insan haklarının kurumsallaşma sürecinden çok daha önce ülkemizde var olan ve yerleşmiş kavramlar.” dedi.

Temel hak ve hürriyetlerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda açık açık yazıldığını belirten MERTOĞLU, Ülkemizde 1990’lı yıllardan sonra kurumsallaşma sürecine girildiğini, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun 2016 yılında kurulduğunu ve Mart 2017 yılından itibaren çalışmalarına başladığını ifade etti.

MERTOĞLU, Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumunun üç temel amacının, Eşitliğin sağlanması, Ayrımcılığın önlenmesi ve İnsan haklarının gelişiminin sağlanması olduğunu belirterek konuşmasını tamamladı.

Soru cevap kısmı ile devam eden programın sonunda, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN tarafından Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurulu Üyesi Av. Harun MERTOĞLU’na Üniversitemiz şilti takdim edildi.

Programa, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Rize Vali Yardımcısı Abdullah ŞEN, Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.