İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı Değerlendirme Çalıştayı Yapıldı

11 Ekim 2017 Çarşamba

Cezaevi ve ıslah evlerinde barındırılan suçluların ihtiyaçlarını karşılayan ve bunların ıslahını sağlayarak topluma yeniden kazandırılmasına yardım eden meslek elemanlarını yetiştirmek amacıyla Adalet Bakanlığı ile yapılan protokol ile açılan Ceza İnfaz ve Güvenlik hizmetleri programı ülkemizde bulunan 8 üniversiteden biriyiz. İnfaz ve koruma memuru adaylarının; mesleki yeterlilik kazanmış nitelikli kişiler olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü himayesinde bu programın açıldığı üniversitelerin Adalet MYO yöneticileri ile birkilte bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Programla ilgili genel değerlendirmelerin yapılması, uygulamada birliğinin sağlanması, mevcut programın gözden geçirilmesi ve üniversiteler arası işbirliğinin sağlanması amacıyla düzenlenen çalıştay Ankara’da 5-6 Ekim 2017 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi.
 
Söz konusu çalıştay; Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cengiz ÖNER, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz YILDIRIM, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin ESER, Daire Başkanları Çelebi YILMAZ, Fatih GÜNGÖR ve Barış ÖNER, Tetkik Hâkimleri Serdal İBRAHİMOĞLU, Çiğdem EKİCİ SAVAŞ, Neşe TOK TOPTAŞ, Ülkü GÜNEŞ YÜZÜGÜLLÜ, Erhan ULU ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personel Ankara Eğitim Merkezi Müdürü Namık Kemal VAROL ve öğretim görevlileri ile 8 üniversitenin temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.
Açılış konuşmasında Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cengiz ÖNER, ceza infaz kurumu personelinin akademik ortamlarda yetişerek mesleğe başlamalarının kurumlarımız açısından önem arz ettiği, bu çalıştayın kurumlar arasında işbirliği sağlanması anlamında bir ilk olduğu ve bu tür çalışmaların ilerleyen zamanlarda gerçekleştirilecek durum değerlendirme toplantıları ile devam etmesini arzu ettiğini dile getirdi.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz YILDIRIM ise, 2000’li yıllardan sonra infaz alanında yapılan eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin önemine vurgu yaparak, bu alanda ülkemizin uluslararası alanda diğer ülkelere örnek teşkil ettiğini ve bu çalıştayın da bu yolda atılan en büyük adımlardan biri olduğunu vurguladı.
Söz konusu çalıştaya Adalet Meslek Yüksekokulumuzu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Süleyman Kandemir temsil etmiştir.
2017-2018 Eğitim-Öğretim döneminde açılan “İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı” ile ilgili olarak Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün beklentileri ile üniversitelerin talep ve eleştirileri müzakere edilmiş, nitelikli infaz ve koruma memuru adayının yetiştirilmesi için önerilerde bulunulmuştur. Okulumuz da amaca hizmet edecek katkısını Çalıştay’da hem sözlü olarak ifade etmiş hem de yazılı olarak geri bildirim yapmıştır. Yapılan bu Çalıştay, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından kitaplaştırılmak suretiyle yayınlanacaktır.