Kalite Koordinatörlüğü Tarafından Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

18 Ocak 2023 Çarşamba

Kalite Koordinatörlüğü tarafından  Öğr. Gör. Onur ÖKSÜZ ve Bilgisayar İşletmeni Şehide ÖZKAN tarafından Kalite Yönetim Sistemi ve Kalite Güvence Sistemi çalışmalarına yönelik bilgi paylaşımı gerçekleştirildi. Kalite Eylem Planı, Proses Kartları çerçevesinde birimlerce yürütülmesi gereken faaliyetlerin değerlendirilmesi, Mezun Bilgi Sisteminin işlevselliğinin değerlendirildiği toplantıda ayrıca Kalite Yönetim Sisteminin etkinlik ve verimliliğinin yükseltilmesine yönelik öneriler değerlendirildi.