Meslek Yüksekokulumuz Cezaevi Personelinin Mesleki Yeterliliklerinin Geliştirilmesi Sosyal Yeterliliklerinin Arttırılması Projesi Çalıştayına Katıldı

19 Kasım 2017 Pazar

Cezaevi personellerinin, özellikle de Ceza ve İnfaz Koruma Memurlarının Ceza İnfaz Kurumları bünyesindeki varlıklarının ehemmiyeti yadsınamaz bir gerçektir. Fakat İnfaz ve Koruma Memurlarının çalışma şartları ve bu şartlara karşılık olarak sahip oldukları haklar, yüklendikleri sorumluluklar konularında incelenmesi gereken bazı hususlar kaçınılmaz olmaktadır. Ceza İnfaz Kurumlarının ve özellikle kurum personellerinin güncel sorunları ve çözüm arayışlarının tespitinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla 18.11.2017 - 19.11.2017 tarihlerinde Gaziosmanpaşa Üniversitesi nezdinde “Cezaevi Personelinin Mesleki Yeterliliğini İyileştirmek ve Sosyal Gelişimini Arttırmak (Improvingthe Professional Competenceand Increasing the Social Development of PrisonStaff)” başlıklı bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.
İtalya, Portekiz ve Romanya gibi yabancı devletlerin de görevler aldığı projede Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi, Tokat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bozok Üniversitesi gibi birçok üniversiteden de temsilciler katılmıştır.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu olarak ilgili çalıştaya katılım ve çeşitli katkılar sağlanmış olup Ceza İnfaz Kurumlarında görevli memurların sorunları ve çözüm arayışları konularında birçok tespit ve önerilerde bulunulmuştur. Adalet Meslek Yüksekokulu personeli Öğr. Gör. Tolgahan ŞAFAK 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (40’ncı maddesi), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (36’ncı maddesi ) gibi mevzuat çerçevesinde açıklamalar yapmış ve İnfaz Koruma Memurlarının mali hakları konusundaki duruma dikkatleri çekerek gerekli değişiklikler konusunda açıklamalarda bulunmuştur.