12. Ulusal Klavye Yarışması

2-4 Mayıs 2019 tarihlerinde, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ev sahipliğinde 1. Uluslararası Adalet Kongresi ve 12. Ulusal Klavye Yarışması düzenlenecektir.
Geleneksel olarak her yıl ulusal olarak gerçekleştirilen ve en son 5’incisi yapılan Adalet Sempozyumu, bu yıl Üniversitemiz ev sahipliğinde uluslararası kongre olarak gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede, 1. Uluslararası Adalet Kongresi, özelde hukuk, genelde sosyal bilimlerin tüm alanlarında ve sosyal bilimlerin icrasına destek olan bilgisayar teknolojilerini de kapsayan multidisipliner çalışmalardan oluşan bilim şöleni şeklinde olacaktır. Kongremiz, ulusal ve uluslararası disiplinler arası çalışma ortamı oluşturarak alanla ilgili deneyimlerin, kuramsal ve uygulamalı bilgilerin paylaşılmasını hedeflemektedir. Kongrede kabul edilen tebliğlerin tam metinleri elektronik kitap olarak yayınlanacaktır. 
Tertip edilecek programda ayrıca, geleneksel olarak her yıl yapılan klavye yarışması bu yıl 12. Ulusal Klavye Yarışması olarak gerçekleştirilecektir. Bu yarışma, adalet meslek yüksekokullarının tanıtılması ve adalet meslek yüksekokullarının hâlihazırdaki öğrencileri ile mezun öğrencilerine mesleklerinin önemi hakkında farkındalıklarının artırılması amacıyla düzenlenmektedir.
Ulusal Klavye Yarışmasına katılacak ekip; her okuldan bir öğretim elemanı/yönetici ve iki öğrenciden oluşacaktır. Kongre ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere http://adaletkongresi2019.erdogan.edu.tr adresinden, yarışma ile ilgili bilgilere de http://adaletmyo.erdogan.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Gerekli organizasyon ve rezervasyon işlemlerini planlayabilmemiz için, katılımcı (yönetici/öğretim elemanları ile yarışmacı öğrencilerin)  bilgilerinin ayrıntılı bir şekilde (yönetici/öğretim elemanı/öğrencilerin; adı, soyadı, doğum tarihi, T.C. kimlik numaraları ve okul isimlerinin) 27 Şubat 2019 tarihine kadar meslek yüksekokulumuza resmi mail yoluyla adaletkongresi2019@erdogan.edu.tr adresine bildirilmesi gerekmektedir.
Programa göre 2-3 Mayıs 2019 tarihlerinde 1. Uluslararası Adalet Kongresi ve 12. Ulusal Klavye Yarışması, 4 Mayıs 2019 tarihinde ise gezi yapılacaktır. Gezi programı hakkında detaylı bilgiye yukarıda belirtilen web adreslerinden ulaşılabilecek olup, gezi programı (gidiş-dönüş ve öğle yemeği) tarafımızca karşılanacaktır. Bu nedenle hangi etkinliklere katılım sağlanacağı ve iletişim bilgisinin tarafımıza ayrıntılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Bu konuda gerekli hassasiyetin tarafınızca gösterileceğini umut eder, yarışmaya katılacak olan bütün okullarımıza şimdiden başarılar dileriz.
 
 
   Doç. Dr. Cengiz YANIKLAR
   Adalet Meslek Yüksekokulu
   Müdürü


 
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULLARI ARASI  “XII. ULUSAL KLAVYE YARIŞMASI” 2019 YILI ŞARTNAMESİ
 
1. 12. klavye yarışması, Türkiye’deki Adalet Meslek Yüksekokullarındaki Adalet Programlarının katılımıyla okullar arasında bilgi alışverişinin sağlanması ve eğitim kalitesinin arttırılabilmesi amacıyla, Standart Türk Klavyesi olan F Klavye kullanımının teşviki ve yaygınlaştırılmasına yönelik olarak 2-4 Mayıs 2019 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunun ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.
2. Yarışma, on parmakla bakmadan F klavye kullananlar arasında yapılacaktır. Yarışmaya F klavye ve on parmak yöntemi dışında katılmak isteyenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
3. Yarışmaya her bir meslek yüksekokulundan öğretim elemanlarının gözetimi altında 2 öğrenci katılacaktır.
4. Öğrencilerin yarışmaya kendi klavyeleri ile katılmaları serbesttir. Yarışma esnasında kulaklık kullanmak yasaktır.
5. Daha önceden Adalet Meslek Yüksekokulları öğrencileri arasında düzenlenen klavye yarışmalarına katılan öğrenciler tekrar yarışmaya katılamayacaktır. 
6. Bu yarışmaya katılan öğrencilerin dakikada en az 200 vuruşu en çok % 1 hata ile yazmaları gerekmektedir. Bunu sağlayamayan katılımcılar değerlendirme dışı kalacaktır.
7. Yarışma ferdi ve grup performansı şeklinde iki aşamalı olarak yapılacaktır.
8. Yarışma metinleri INTERSTENO üyelerinden oluşan komisyon tarafından belirlenecek ve ev sahibi okul dahil hiçbir kurum ve kişilerle paylaşım KESİNLİKLE yapılmayacaktır.
9. Yarışmalar ev sahibi okul olarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu bilgisayar laboratuvarında INTERSTENO üyelerinden oluşan komisyonun gözetim ve denetimi altında yapılacaktır.
10. Yarışma, INTERSTENO’nun sağladığı yarışma platformunda, her katılımcı için aynı metin üzerinden on dakikalık bir çalışmanın belirlenen kurallara uygun, hızlı ve olabildiğince hatasız yazılması ile yapılacaktır. Her hata için 50 vuruş ceza indirimi uygulanacaktır. Sistem hata sayılarını ve buna bağlı olarak ceza indirimini kendiliğinden hesaplayacaktır. 
11. Yarışma sırasında bilgisayarında ve sisteminde hata oluşan öğrenciler, yarışmanın bitiminde aynı koşullarda yeniden yarışmaya tabi tutulur.
12. Yarışma değerlendirmesi INTERSTENO üyelerinden oluşan komisyon tarafından yapılacaktır. Değerlendirme, ferdi ve yüksekokullar arası grup performansı olmak üzere iki farklı şekilde yapılacaktır.
13. Grup değerlendirmede başarı her iki yarışmacının ayrı ayrı değerlendirilmesinden ortaya çıkan puanların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Yüksekokulların tek öğrenci ile katılmaları halinde alınan puanın yarısı alınarak değerlendirilecektir.                                                                                        
14. Değerlendirme sonucunda eşit puan alınması durumunda sadece eşit puan alan öğrenciler aynı koşullarda yeni bir metin ile yeniden yarıştırılacaktır.
15. Ferdi değerlendirmede ise eşit puan alan katılımcılardan yaşı küçük olan üst sırada yer alacaktır.
16. Yarışmaya katılan katılımcılara kişisel başarısını gösteren katılım belgesi verilecektir. Yarışmada ilk üç dereceyi alan yüksekokullara başarı ödülleri ve diğer okullara katılım belgesi verilecektir.           


NOT: Başvuru formu ekte yer almaktadır.