Adalet Programı

Adalet Programı, hukuk sisteminde ara eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla; Adalet Bakanlığı’nın mahkeme teşkilatında, Adalet Bakanlığı çeşitli birimlerinde ve diğer Bakanlık teşkilatlarının hukuk müşavirliklerinde görev yapmak üzere yetiştirmektedir. Adalet Programı mezun öğrencilere, Adalet Meslek Elemanı" unvanı verilir. Adalet meslek elemanı mahkemelerde, icra dairelerinde, infaz kurumlarında, vatandaşların başvurularının mahkemelere iletilmesi ve yargıçların aldıkları kararın uygulanması gibi konularda gerekli işlemleri yürütürler.

Mezunlarımız Adalet Bakanlığı'nın açmış olduğu sınavı kazanmak kaydıyla, adalet dairelerinde yazı işleri müdürlüğü, icra dairesi müdürlüğü, zabıt katipliği, icra katibi ile ceza infaz kurumlarında ceza infaz koruma memuru, infaz katipliği yapabilmekte ayrıca noterlerde ve hukuk bürolarında da çalışabilmektedirler. Özellikle son yıllarda özel şirketler ve bankaların hukuk bürolarında çalıştırılmak için okulumuz mezunlarına talep artmaktadır. Ayrıca ilgili yönetmelik şartlarının yerine getirilmesi (Dikey Geçiş Sınavı=DGS girerek) durumunda öğrencilerimiz, örgün olarak hukuk fakülteleri ve açıköğretim şeklinde 4 yıllık programlara da devam edebilmektedir. 

Öğrencilerin ön lisans derecesi alabilmesi için gerekli olan kredi sayısı 4 yarıyıl için toplam 120 AKTS/ECTS kredisini ve 30 iş günlük (6 hafta) mesleki staj çalışmasını ilgili alanlarda, kamu (kurum hukuk müşarlıkları, adliyeler ve noterlik) ve özel sektörde tamamlamaları gerekmektedir.