Birim Kalite Komisyonu

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE KOMİSYONU 
Unvan Adı Soyadı Görevi 
Prof. Dr. Cengiz YANIKLAR  Başkan
Öğr. Gör. Tolgahan ŞAFAK  Üye
Öğr. Gör. Süleyman KANDEMİR. Üye
Öğr. Gör. Fatima KANDEMİR ERGÜN Üye
Öğr. Gör. Hasan ÖRÜCÜ Üye
Öğr. Gör. Recep BAĞBANCI Üye
Öğr Gör. Ayşegül ERGİN Üye
Recep YEREBAKAN Üye